Velg en side

Årets Markeds-fører

ÅRETS MARKEDS-FØRER

Hovedsponsor

Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle & Bykle

Velkommen til en

helt ny pris!

Vi opplever at energien og attraktiviteten i Årets Markedsfører-prisen over tid har blitt svekket. Nå tar vi grep og revitaliserer både prisen og utdelingen. Hensikten er å skape økt interesse for markedsføring som fag og yrke, stimulere bransjen til nyskapning, kreativitet og dristighet, bygge kunnskap og kompetanse og tydeliggjøre markedsføringens viktige rolle i en bedrifts verdikjede. Det skal være attraktivt å bli nominert og enda mer attraktivt å bli tildelt denne prisen, både i lokalsamfunnet og internt blant ansatte i aktuelle bedrifter. Å bli Årets Markedsfører skal skape glede, stolthet og anerkjennelse. 

Velkommen til nye

vurderingskriterier!

 

Årets Markedsfører skal utdeles som en konsekvens av førsteklasses strategisk og operativ markedsføring av et produkt, en tjeneste – en merkevare. Forretningsideen vil ikke bli vurdert, det er formidlingen av forretningsideen prisen skal deles ut for.

Juryen vil vektlegge unikhet, tydelighet og synlighet, og at kreativiteten er bygget på merkevarens egne premisser og verdier.

Velkommen til et helt

nytt arrangement!

23.03.23. Merk deg datoen med en gang. Det er ikke bare prisen og tildelingskriteriene som fornyes, hele arrangementet blir nytt og større. Også trofeet, vinnerens synlige bevis, får helt nytt design. 23. mars 2023 skal vi lage bransjefest. Alle oss i vår region som lever av, med og for markedsføring trenger å samles. Vi trenger fokus på faget vårt, og på viktigheten av den jobben vi gjør. Frist for å melde inn kandidater er 10.02.2023.

Tidligere vinnere

 

Årets markedsfører har blitt delt ut siden 1991 og i 2023 får prisen et helt nytt utrykk. Prisen eies og driftes av Markedsforum.

2021 – Arendals Fossekompani 
2020 – Arendal By
2019 – Trimtex
2018 – ØIF Arendal
2017 – Sparebanken Sør
2016 – Igland Garasjen
2015 – Barbu Brygge

 

Jury

Knut Roar Svenningsen

Alti (Juryleder)

Eivind Håverstad

Sparebanken Sør

Kristin Maria Huseby

Innoventi

Sverre Ferd

Edge Advice

Fredrik Opheim

Brainwaves

Thorbjørn Sørheim

Schibsted